با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر و کلیایی کیلومتر ۳۵ جاده سنقر. روستای ورداران ، میرصفا واحدی ، ۰۸۳۵۸۴۶۱۲۴۲ ، ۰۹۱۸۳۳۷۵۷۹۲
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر و کلیایی کیلومتر ۲۶ جاده سنقر سطر . روستای نصرت آباد ، ناصر پاشایی ، ۰۹۱۸۵۷۰۱۸۵۲ ، ۰۹۱۸۵۷۰۱۸۵۲
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر کلیایی کیلومتر ۲۸ جاده سطر روستای چشمه گیلان ، مهدی بهرامی ، ۰۹۱۸۶۱۵۷۸۸۶ ، ۰۹۱۸۵۵۵۶۹۳۴
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای پیر محمد در ۴۹ کیلومتری سنقر سطر ، مهدی قربانی ، ۰۸۳۵۸۴۶۲۸۷۰ ، ۰۹۱۸۷۱۹۳۶۰۲
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر کلیایی کیلومتر۳۳ جاده سطر روستای آگاه علیا ، کاکا علی حیدری ، ۰۹۹۰۵۸۸۵۱۰۹ ، ۰۹۱۸۸۳۹۵۱۰۹
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر کلیایی کیلومتر۳۳جاده سطر روستای آگاه علیا ، محمد مراد فرهنگیان ، ۰۹۱۸۲۳۵۵۰۹۸ ، ۰۹۱۸۲۳۵۵۰۹۸
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر کلیایی کیلومتر۳۳ جاده سطر روستای آگاه سفلی ، چراغعلی امجدیان ، ۰۹۱۸۷۳۵۶۷۲۴ ، ۰۹۱۹۱۱۴۰۸۳۱
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر کلیایی کیلومتر۳۳ جاده سطر روستای آگاه سفلی ، ابراهیم اجاقی ، ۰۹۹۰۹۲۷۰۲۲۱ ، ۰۹۱۸۷۳۷۰۰۸۶
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای باقر آباد ۴۵ کیلومتری جاده سنقر سطر ، محمد علی یوسفی ، ۰۹۱۸۴۷۰۷۸۱۸ ، ۰۹۱۸۴۷۰۷۸۱۸
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، ۴۹ کیلومتری شهرستان سنقر و کلیایی دهستان سطر ، روستای پیر محمد ، حشمت اله داوودی نیا ، ۰۹۱۸۹۲۰۳۲۹۱ ، ۰۹۱۸۹۲۰۳۲۹۱

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر

× جهت عضویت در سایت شغل نشان با ما در تماس باشید 🌹