با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای کهریز ۴۰ کیلومتری سنقر سطر ، جمشید سپهری ، ۰۸۳۳۴۲۲۱۸۵۹ ، ۰۹۱۸۳۳۶۳۳۴۹
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر و کلیایی کیلومتر ۳۵ جاده سنقر. روستای ورداران ، میرصفا واحدی ، ۰۸۳۵۸۴۶۱۲۴۲ ، ۰۹۱۸۳۳۷۵۷۹۲
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر و کلیایی کیلومتر ۲۶ جاده سنقر سطر . روستای نصرت آباد ، ناصر پاشایی ، ۰۹۱۸۵۷۰۱۸۵۲ ، ۰۹۱۸۵۷۰۱۸۵۲
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر کلیایی کیلومتر ۲۸ جاده سطر روستای چشمه گیلان ، مهدی بهرامی ، ۰۹۱۸۶۱۵۷۸۸۶ ، ۰۹۱۸۵۵۵۶۹۳۴
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر کلیایی کیلومتر۳۲ جاده سطر ، روستای الیاسان امیری ، حشمت اله حشمتی ، ۰۹۱۸۳۸۶۰۴۳۳ ، ۰۹۱۸۳۸۶۰۴۳۳
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر کلیایی کیلومتر۳۳ جاده سطر روستای آگاه سفلی ، سید علی پیری ، ۰۹۱۸۶۱۹۶۰۳۳ ، ۰۹۱۸۶۱۹۶۰۳۳
کشاورزی حسین آقا امجدیان روستای آگاه علیا شهرستان سنقر و کلیایی
8

کشاورزی حسین آقا امجدیان روستای آگاه علیا شهرستان سنقر و کلیایی

تولید دانه های روغنی (آفتابگردان ، کدو ، کلزا و ...)
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر کلیایی کیلومتر۳۳ جاده سطر روستای آگاه علیا ، حسین آقا امجدیان ، 09183381549 ، 09183381549
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای باقر آباد ۴۵ کیلومتری جاده سنقر سطر ، ابراهیم اسدی ، ۰۹۱۸۸۸۷۱۶۵۵ ، ۰۹۱۸۸۸۷۱۶۵۵
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، ۴۹ کیلومتری شهرستان سنقر و کلیایی دهستان سطر ، روستای پیر محمد ، حشمت اله داوودی نیا ، ۰۹۱۸۹۲۰۳۲۹۱ ، ۰۹۱۸۹۲۰۳۲۹۱

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر

× جهت عضویت در سایت شغل نشان با ما در تماس باشید 🌹