دامدار اکبر نظری روستای کرتویج علیا منطقه دینور شهرستان صحنه

 • کرمانشاه ، شهرستان صحنه ، منطقه دینور ، روستای کرتویج علیا ، اکبر نظری ، 09183564916 ، 09183564916
 • 2 ماه قبل
دامدار اکبر نظری روستای کرتویج علیا منطقه دینور شهرستان صحنه
4

کشاورزی و دامدار غضنفر منتی روستای منجق تپه شهرستان صحنه

 • کرمانشاه ، شهرستان صحنه کیلومتر ۱۹ دهستان خدابنده لو روستای منجق تپه ، غضنفر منتی ، ۰۹۱۸۷۳۶۵۳۵۶ ، ۰۹۱۸۷۳۶۵۳۵۶
 • 6 ماه قبل
کشاورزی و دامدار غضنفر منتی روستای منجق تپه شهرستان صحنه
8

کشاورز و دامدار شهریار کرمی شهرستان صحنه

 • کرمانشاه ، شهرستان صحنه ، شهریار کرمی ، ۰۸۳۹۵۰۰۴۹۲۲ ، ۰۹۱۸۷۲۴۷۳۳۵
 • 6 ماه قبل
کشاورز و دامدار شهریار کرمی شهرستان صحنه
8

باغداری علی میری روستای هالان شهرستان صحنه

 • کرمانشاه ، شهرستان صحنه کیلومتر ۲۴ دهستان خدابنده لو روستای هالان ، علی میری ، ۰۹۱۹۲۷۰۸۰۹۳ ، ۰۹۱۹۲۷۰۸۰۹۳
 • 7 ماه قبل
باغداری علی میری روستای هالان شهرستان صحنه
8

کشاورز نوربخش میری روستای هالان شهرستان صحنه

 • کرمانشاه ، شهرستان صحنه ۲۴ کیلومتری دهستان خدابنده لو روستای هالان ، نوربخش میری ، ۰۹۱۸۲۶۶۹۴۶۳ ، ۰۹۱۸۲۶۶۹۴۶۳
 • 7 ماه قبل
کشاورز نوربخش میری روستای هالان شهرستان صحنه
8

باغداری و دامداری حسین مراد تیموری روستای گرگه بیشه شهرستان صحنه

 • کرمانشاه ، شهرستان صحنه کیلومتر ۱۳ روستای گرگه بیشه ، حسین مراد تیموری ، ۰۹۱۸۰۵۷۳۵۹۷ ، ۰۹۱۸۰۵۷۳۵۹۷
 • 7 ماه قبل
باغداری و دامداری حسین مراد تیموری روستای گرگه بیشه شهرستان صحنه
8

باغداری و دامداری دوست مراد تیموری روستای گرگه بیشه شهرستان صحنه

 • کرمانشاه ، شهرستان صحنه کیلومتر ۱۳ روستای گرگه بیشه ، دوست مراد تیموری ، ۰۹۱۸۹۳۸۹۳۴۶ ، ۰۹۱۸۹۳۸۹۳۴۶
 • 7 ماه قبل
باغداری و دامداری دوست مراد تیموری روستای گرگه بیشه شهرستان صحنه
8

کشاورزی و دامداری کامران شیخی روستای اسلام آباد سفلی شهرستان صحنه

 • کرمانشاه ، شهرستان صحنه ۱۸ کیلومتری جاده صحنه روستای اسلام آباد سفلی ، کامران شیخی ، ۰۸۳۵۸۴۳۱۱۳۰ ، ۰۹۱۸۹۳۸۲۱۳۴
 • 7 ماه قبل
کشاورزی و دامداری کامران شیخی روستای اسلام آباد سفلی شهرستان صحنه
8

دامدار اسمعیل سهیلی روستای بکتر علیا شهرستان صحنه

 • کرمانشاه ، شهرستان صحنه کیلومتر ۲۵ دهستان خدابنده لو روستای بکتر علیا ، اسمعلی سهیلی ، ۰۹۹۰۹۲۶۴۳۹۵ ، ۰۹۱۸۳۳۷۶۲۰۷
 • 7 ماه قبل
دامدار اسمعیل سهیلی روستای بکتر علیا شهرستان صحنه
1

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر