با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان صحنه ، منطقه دینور ، روستای کرتویج علیا ، اکبر نظری ، 09183564916 ، 09183564916
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان صحنه کیلومتر ۱۹ دهستان خدابنده لو روستای منجق تپه ، غضنفر منتی ، ۰۹۱۸۷۳۶۵۳۵۶ ، ۰۹۱۸۷۳۶۵۳۵۶
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان صحنه ، شهریار کرمی ، ۰۸۳۹۵۰۰۴۹۲۲ ، ۰۹۱۸۷۲۴۷۳۳۵
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان صحنه کیلومتر ۲۴ دهستان خدابنده لو روستای هالان ، علی میری ، ۰۹۱۹۲۷۰۸۰۹۳ ، ۰۹۱۹۲۷۰۸۰۹۳
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان صحنه ۲۴ کیلومتری دهستان خدابنده لو روستای هالان ، نوربخش میری ، ۰۹۱۸۲۶۶۹۴۶۳ ، ۰۹۱۸۲۶۶۹۴۶۳
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان صحنه کیلومتر ۱۳ روستای گرگه بیشه ، حسین مراد تیموری ، ۰۹۱۸۰۵۷۳۵۹۷ ، ۰۹۱۸۰۵۷۳۵۹۷
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان صحنه کیلومتر ۱۳ روستای گرگه بیشه ، دوست مراد تیموری ، ۰۹۱۸۹۳۸۹۳۴۶ ، ۰۹۱۸۹۳۸۹۳۴۶
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان صحنه ۱۸ کیلومتری جاده صحنه روستای اسلام آباد سفلی ، کامران شیخی ، ۰۸۳۵۸۴۳۱۱۳۰ ، ۰۹۱۸۹۳۸۲۱۳۴
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان صحنه کیلومتر ۲۵ دهستان خدابنده لو روستای بکتر علیا ، اسمعلی سهیلی ، ۰۹۹۰۹۲۶۴۳۹۵ ، ۰۹۱۸۳۳۷۶۲۰۷

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر

× جهت عضویت در سایت شغل نشان با ما در تماس باشید 🌹