با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای کهریز ۴۰ کیلومتری شهرستان سنقر ، سطر ، مصطفی علیخانی ، ۰۹۱۸۸۳۷۳۰۷۳ ، ۰۹۱۸۵۵۲۲۷۴۴
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای کهریز ۴۰ کیلومتری سنقر سطر ، جمشید سپهری ، ۰۸۳۳۴۲۲۱۸۵۹ ، ۰۹۱۸۳۳۶۳۳۴۹
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر و کلیایی کیلومتر ۳۵ جاده سنقر. روستای ورداران ، میرصفا واحدی ، ۰۸۳۵۸۴۶۱۲۴۲ ، ۰۹۱۸۳۳۷۵۷۹۲
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر کلیایی کیلومتر ۴۷ جاده سطر روستای زاغان علیا ، محمد حدودی ، ۰۹۱۸۵۵۶۱۸۳۷ ، ۰۹۱۸۵۵۶۱۸۳۷
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر کلیایی کیلومتر ۳۳ جاده سطر روستای آگاه سفلی ، ارسلان عزتی ، ۰۹۱۸۳۳۷۹۱۰۲ ، ۰۹۱۸۳۳۷۹۱۰۲
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر و کلیایی کیلومتر ۳۸ سنقر روستای سمنبان ، میثم نصرتی ، ۰۹۱۸۵۶۳۰۳۷۰ ، ۰۹۱۸۵۶۳۰۳۷۰
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر و کلیایی کیلومتر ۲۶ جاده سنقر سطر . روستای نصرت آباد ، ناصر پاشایی ، ۰۹۱۸۵۷۰۱۸۵۲ ، ۰۹۱۸۵۷۰۱۸۵۲
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای اکبر آباد ۳۰ کیلومتری شهرستان سنقر ، سطر ، بیژن ویسی ، ۰۹۱۸۶۸۸۵۵۱۳ ، ۰۹۱۸۶۸۸۵۵۱۳
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای اکبر آباد ۳۰ کیلومتری شهرستان سنقر و کلیایی ، سطر ، حاجی ویس ویسی ، ۰۹۱۸۲۲۸۸۳۷۶ ، ۰۹۱۸۲۲۸۸۳۷۶
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای سرخم ۴۴ کیلومتری شهرستان سنقر ، سطر ، قدرت اله هرمزی ، ۰۹۱۸۵۰۰۸۷۸۱ ، ۰۹۱۸۵۰۰۸۷۸۱
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای باقر آباد ۴۵ کیلومتری شهرستان سنقر سطر ، محمدرضا رنجبر ، ۰۹۱۸۴۲۴۰۹۳۴ ، ۰۹۱۸۴۲۴۰۹۳۴
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر کلیایی کیلومتر ۲۸ جاده سطر روستای چشمه گیلان ، کیاست امجدیان ، ۰۹۳۸۴۴۴۴۳۷۶ ، ۰۹۱۸۶۲۱۱۰۸۲
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر کلیایی کیلومتر ۲۸ جاده سطر روستای چشمه گیلان ، مهدی بهرامی ، ۰۹۱۸۶۱۵۷۸۸۶ ، ۰۹۱۸۵۵۵۶۹۳۴
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر کلیایی کیلومتر۳۲ جاده سطر ، روستای الیاسان امیری ، حشمت اله حشمتی ، ۰۹۱۸۳۸۶۰۴۳۳ ، ۰۹۱۸۳۸۶۰۴۳۳
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، سنقر و کلیایی کیلومتر ۴۰ جاده سطر دهستان آگاهان روستای زاغان سفلی ، سیروس آذرنیوا ، ۰۹۱۸۶۸۷۹۶۹۲ ، ۰۹۱۸۹۰۵۴۵۶۸
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، سنقر و کلیایی کیلومتر ۴۰ جاده سطر دهستان آگاهان روستای زاغان سفلی ، مرادعلی سلطانیان ، ۰۸۳۵۸۴۹۴۷۴۰ ، ۰۹۱۸۵۱۶۷۵۴۹
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، سنقر و کلیایی کیلومتر ۴۰ جاده سطر دهستان آگاهان روستای زاغان سفلی ، صفر علی سلطانیان ، ۰۸۳۵۸۴۹۴۷۱۸ ، ۰۹۱۸۹۳۷۹۳۷۲
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای کهریز ۴۰ کیلومتری سنقر ، سطر ، یحیی محمدی ، ۰۹۱۸۷۵۴۵۳۹۳ ، ۰۹۱۸۷۵۴۵۳۹۳
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای باقر آباد ۴۵ کیلومتری سنقر سطر ، شمس اله اکبرآبادی ، ۰۹۱۸۷۱۵۸۱۹۳ ، ۰۹۱۸۷۱۵۸۱۹۳
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای پیر محمد ۴۹ کیلومتری شهرستان سنقر ، سطر ، رضا گروهبانی ، ۰۸۳۵۸۴۶۲۸۶۸ ، ۰۹۱۸۳۳۲۵۵۱۲
صفحه 1 از 31 2 3

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر

× جهت عضویت در سایت شغل نشان با ما در تماس باشید 🌹