با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان پاوه کیلومتر ۶ جاده گردشگری خانقاه.روستای گلال ، فرج فتح الهی ، ۰۹۱۸۷۵۴۲۵۰۹ ، ۰۹۱۸۷۵۴۲۵۰۹
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان پاوه کیلومتر ۶ جاده گردشگری خانقاه روستای گلال ، اکبر نوری ، ۰۹۱۸۸۳۶۱۰۵۹ ، ۰۹۱۸۸۳۶۱۰۵۹
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان پاوه کیلومتر ۶ جاده روستای گردشگری خانقاه به سمت روستای گلال ، مصطفی مصطفایی ، ۰۹۱۸۸۸۸۳۹۹۸ ، ۰۹۱۸۹۳۹۳۸۲۲
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان پاوه کیلومتر ۶ جاده روستای گردشگری خانقاه به سمت روستای گلال ، خانم ریزان رحمان زاده ، ۰۹۱۸۳۳۲۳۳۵۳ ، ۰۹۱۸۸۸۸۲۵۶۰
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان پاوه کیلومتر ۶ جاده روستای گردشگری خانقاه به روستای گلال ، مژگان پیدا ویسی ، صادق صادقی ، ۰۹۱۸۹۳۰۱۹۶۷ ، ۰۹۱۹۸۲۵۳۷۶۴
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان پاوه کیلومتر ۶ جاده روستای گردشگری خانقاه به روستای گلال ، یوسف نوری ، ۰۹۱۸۹۹۲۳۰۹۵ ، ۰۹۱۸۹۹۲۳۰۹۵

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر

× جهت عضویت در سایت شغل نشان با ما در تماس باشید 🌹