با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای چنگیزه بخش کلیایی ، علی مرادی ، 09180629245 ، 09180629245
با ما در ارتباط باشید
2 سال قبل
کرمانشاه ، روستای چنگیزه بخش کلیایی ، قربانعلی اسفندیاری ، 08358463036 ، 09189812057
با ما در ارتباط باشید
2 سال قبل
کرمانشاه ، روستای چنگیزه بخش کلیایی ، علی اکبر مرادی ، 08358463023 ، 09187186447
با ما در ارتباط باشید
2 سال قبل
کرمانشاه ، روستای چنگیزه بخش کلیایی ، کیانوش امانی ، 08358463036 ، 09187819200
با ما در ارتباط باشید
2 سال قبل
کرمانشاه ، روستای چنگیزه بخش کلیایی ، تورج مرادی ، 08358463015 ، 09187279657
با ما در ارتباط باشید
2 سال قبل
کرمانشاه ، روستای چنگیزه بخش کلیایی ، امین مردانی ، 08358463036 ، 09185962545
با ما در ارتباط باشید
2 سال قبل
کرمانشاه ، کرمانشاه - شهرستان سنقر و کلیایی - بخش سطر -روستای چنگیزه ، نجاتعلی نظری ، 08358463036 ، 09189980240
با ما در ارتباط باشید
2 سال قبل
کرمانشاه ، کرمانشاه : شهرستان سنقر و کلیایی - روستای چنگیزه ، فیروز امیری ، 08358463036 ، 09187566994
با ما در ارتباط باشید
2 سال قبل
کرمانشاه ، کرمانشاه - شهرستان سنقر و کلیایی - بخش سطر -روستای چنگیزه ، 08358463036 ، 09104686755
با ما در ارتباط باشید
2 سال قبل
کرمانشاه ، کرمانشاه : شهرستان سنقر و کلیایی - روستای چنگیزه ، محمد صحرایی ، 08358463036 ، 09104686755

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر

× جهت عضویت در سایت شغل نشان با ما در تماس باشید 🌹