با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای باقر آباد ۴۵ کیلومتری شهرستان سنقر سطر ، محمدرضا رنجبر ، ۰۹۱۸۴۲۴۰۹۳۴ ، ۰۹۱۸۴۲۴۰۹۳۴
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای باقر آباد ۴۵ کیلومتری جاده سنقر سطر ، محمد علی یوسفی ، ۰۹۱۸۴۷۰۷۸۱۸ ، ۰۹۱۸۴۷۰۷۸۱۸
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای باقر آباد ۴۵ کیلومتری جاده سنقر سطر ، محمد فرهادی و حشمت اله فرهادی ، ۰۹۱۸۷۲۲۴۱۹۷ ، ۰۹۱۸۷۲۲۴۱۹۷
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای باقر آباد ۴۵ کیلومتری جاده سنقر سطر ، شهرام محمدی ، ۰۹۱۸۸۳۲۷۷۰۹ ، ۰۹۱۸۸۳۲۷۷۰۹
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای باقر آباد ۴۵ کیلومتری جاده سنقر سطر ، ابراهیم اسدی ، ۰۹۱۸۸۸۷۱۶۵۵ ، ۰۹۱۸۸۸۷۱۶۵۵
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای باقر آباد ۴۵ کیلومتری جاده سنقر سطر ، موسی یوسفی ، ۰۹۱۸۵۵۵۲۶۵۳ ، ۰۹۱۸۵۵۵۲۶۵۳
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای باقر آباد ۴۵ کیلومتری جاده سنقر سطر ، حاج علی لاله زاری ، ۰۹۱۸۳۳۰۹۷۶۱ ، ۰۹۱۸۳۳۰۹۷۶۱

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر

× جهت عضویت در سایت شغل نشان با ما در تماس باشید 🌹