با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر کلیایی کیلومتر۳۳ جاده سطر روستای آگاه سفلی ، چراغعلی امجدیان ، ۰۹۱۸۷۳۵۶۷۲۴ ، ۰۹۱۹۱۱۴۰۸۳۱
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر کلیایی کیلومتر۳۳جاده سطر روستای آگاه علیا ، صفر علی امجدیان ، ۰۹۱۸۲۶۷۳۴۶۰ ، ۰۹۱۸۲۶۷۳۴۶۰
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای کهریز ۴۰ کیلومتری جاده سنقر سطر ، یحیی محمدی کهریزی ، ۰۹۱۸۷۵۴۵۳۹۳ ، ۰۹۱۸۷۵۴۵۳۹۳
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای باقر آباد ۴۵ کیلومتری جاده سنقر سطر ، محمد فرهادی و حشمت اله فرهادی ، ۰۹۱۸۷۲۲۴۱۹۷ ، ۰۹۱۸۷۲۲۴۱۹۷
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای باقر آباد ۴۵ کیلومتری جاده سنقر سطر ، شهرام محمدی ، ۰۹۱۸۸۳۲۷۷۰۹ ، ۰۹۱۸۸۳۲۷۷۰۹
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای باقر آباد ۴۵ کیلومتری جاده سنقر سطر ، موسی یوسفی ، ۰۹۱۸۵۵۵۲۶۵۳ ، ۰۹۱۸۵۵۵۲۶۵۳
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای باقر آباد ۴۵ کیلومتری جاده سنقر سطر ، حاج علی لاله زاری ، ۰۹۱۸۳۳۰۹۷۶۱ ، ۰۹۱۸۳۳۰۹۷۶۱
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، ۴۵ کیلومتری شهرستان سنقر و کلیایی روستای کیونان ، صادق میرزایی کیونانی ، ۰۸۳۵۸۴۶۱۷۱۱ ، ۰۹۱۸۳۸۷۰۱۰۸
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، ۴۵ کیلومتری شهرستان سنقر و کلیایی روستای کیونان ، محمد جانی ، ۰۸۳۵۸۴۶۱۶۸۴ ، ۰۹۱۸۴۷۹۲۹۴۱
با ما در ارتباط باشید
2 سال قبل
کرمانشاه ، چهل کیلومتری جاده سد سلیمان شاه روستای ده خداداد ، حشمت الله پیروندی ، 08358492588 ، 091840662707
با ما در ارتباط باشید
2 سال قبل
کرمانشاه ، روستای چنگیزه بخش کلیایی ، تورج مرادی ، 08358463015 ، 09187279657
با ما در ارتباط باشید
2 سال قبل
کرمانشاه ، کرمانشاه : شهرستان سنقر و کلیایی - روستای چنگیزه ، فیروز امیری ، 08358463036 ، 09187566994

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر

× جهت عضویت در سایت شغل نشان با ما در تماس باشید 🌹