با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، سنقر و کلیایی کیلومتر ۴۰ جاده سطر دهستان آگاهان روستای زاغان سفلی ، صفر علی سلطانیان ، ۰۸۳۵۸۴۹۴۷۱۸ ، ۰۹۱۸۹۳۷۹۳۷۲
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای پیر محمد ۴۹ کیلومتری سنقر سطر ، بهرام گروهبانی ، ۰۸۳۵۸۴۶۲۸۶۸ ، ۰۹۱۸۹۳۱۷۴۶۴
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، ۴۵ کیلومتری شهرستان سنقر و کلیایی ، روستای کیونان ، اسداله قادری ، ۰۸۳۵۸۴۶۱۶۳۱ ، ۰۹۱۸۷۳۸۹۰۰۸

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر

× جهت عضویت در سایت شغل نشان با ما در تماس باشید 🌹