با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان صحنه کیلومتر ۲۴ دهستان خدابنده لو روستای هالان ، علی میری ، ۰۹۱۹۲۷۰۸۰۹۳ ، ۰۹۱۹۲۷۰۸۰۹۳
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان پاوه کیلومتر ۶ جاده گردشگری خانقاه.روستای گلال ، فرج فتح الهی ، ۰۹۱۸۷۵۴۲۵۰۹ ، ۰۹۱۸۷۵۴۲۵۰۹
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان پاوه کیلومتر ۶ جاده گردشگری خانقاه روستای گلال ، اکبر نوری ، ۰۹۱۸۸۳۶۱۰۵۹ ، ۰۹۱۸۸۳۶۱۰۵۹
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، شهرستان سنقر کلیایی کیلومتر۳۲ جاده سطر ، روستای الیاسان امیری ، حشمت اله حشمتی ، ۰۹۱۸۳۸۶۰۴۳۳ ، ۰۹۱۸۳۸۶۰۴۳۳
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای باقر آباد ۴۵ کیلومتری جاده سنقر سطر ، محمد علی یوسفی ، ۰۹۱۸۴۷۰۷۸۱۸ ، ۰۹۱۸۴۷۰۷۸۱۸
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، ۴۵ کیلومتری شهرستان سنقر و کلیایی روستای کیونان ، محمد جانی ، ۰۸۳۵۸۴۶۱۶۸۴ ، ۰۹۱۸۴۷۹۲۹۴۱
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای چنگیزه بخش کلیایی ، علی مرادی ، 09180629245 ، 09180629245
با ما در ارتباط باشید
2 سال قبل
کرمانشاه ، چهل کیلومتری جاده سد سلیمان شاه روستای ده خداداد ، حشمت الله پیروندی ، 08358492588 ، 091840662707
با ما در ارتباط باشید
2 سال قبل
کرمانشاه ، کرمانشاه : شهرستان سنقر و کلیایی - روستای چنگیزه ، فیروز امیری ، 08358463036 ، 09187566994
با ما در ارتباط باشید
2 سال قبل
کرمانشاه ، کرمانشاه - شهرستان سنقر و کلیایی - بخش سطر -روستای چنگیزه ، 08358463036 ، 09104686755

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر

× جهت عضویت در سایت شغل نشان با ما در تماس باشید 🌹