اقامتگاه بومگردی ژین روستای دولاو سنندج
10

اقامتگاه بومگردی ژین روستای دولاو سنندج

بوم گردی ، روستای هدف گردشگری
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کردستان ، روستای دولاو - ، خبات بزان ، 09189999136 ، 09189999136
اقامتگاه بومگردی تریفه روستای دولاب سنندج
9

اقامتگاه بومگردی تریفه روستای دولاب سنندج

بوم گردی ، روستای هدف گردشگری
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کردستان ، روستای دولاب ، رضا اندیشه ، 09186465136 ، 09186465136
اقامتگاه بومگردی واران روستای گلین سنندج
9

اقامتگاه بومگردی واران روستای گلین سنندج

بوم گردی ، روستای هدف گردشگری
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کردستان ، منطقه ژاورود - 50 کیلومتری جنوب غربی سنندج - روستای گلین ، باسام فرزین ، 09187705636 ، 09187705636
اقامتگاه بومگردی ژاورود روستای آویهنگ سنندج
10
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کردستان ، بخش کلاترزان، ژاورود غربی، روستای آویهنگ ، آقای رمضانی ، 09192052651 ، 09192052651
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کردستان ، روستای نوره - اقامتگاه بومگردی هه ساره شوان ، آقای غفاری ،  09187828210 ،  09187828210

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر

× جهت عضویت در سایت شغل نشان با ما در تماس باشید 🌹