جستجو پیشرفته

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  
  15.  
  16.  
  17.  
  18.  
  19.  
  20.  
  21.  
  22.  
  23.  
  24.  
  25.  
  26.  
  27.  
  28.  
  29.  
  30.  
  31.  

با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، سنقر و کلیایی کیلومتر ۴۰ جاده سطر دهستان آگاهان روستای زاغان سفلی ، صفر علی سلطانیان ، ۰۸۳۵۸۴۹۴۷۱۸ ، ۰۹۱۸۹۳۷۹۳۷۲
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای کهریز ۴۰ کیلومتری سنقر ، سطر ، یحیی محمدی ، ۰۹۱۸۷۵۴۵۳۹۳ ، ۰۹۱۸۷۵۴۵۳۹۳
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، روستای پیر محمد ۴۹ کیلومتری سنقر سطر ، بهرام گروهبانی ، ۰۸۳۵۸۴۶۲۸۶۸ ، ۰۹۱۸۹۳۱۷۴۶۴
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، ۴۵ کیلومتری شهرستان سنقر و کلیایی ، روستای کیونان ، سهراب بیابانی ، ۰۹۱۸۴۷۰۹۵۰۵ ، ۰۹۱۸۴۷۰۹۵۰۵
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، ۴۵ کیلومتری شهرستان سنقر و کلیایی ، روستای کیونان ، اسداله قادری ، ۰۸۳۵۸۴۶۱۶۳۱ ، ۰۹۱۸۷۳۸۹۰۰۸
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، چهل کیلومتری جاده سنقر به طرف سد سلیمان شاه ، روستای ده خداداد ، مجید مرادی نیکو ، 08348429578 ، 09198274929
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، سی و هشت کیلومتری جاده سد سلیمان شاه روستای گویجه حسن آباد ، هوشنگ سلطانیان ، 08348426674 ، 09189380374
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، چهل کیلومتری جاده سنقر به طرف سد سلیمان شاه ، روستای ده خداداد ، علی اکبر پیروندی ، 08358492534 ، 09186211664
با ما در ارتباط باشید
1 سال قبل
کرمانشاه ، کرمانشاه : شهرستان سنقر و کلیایی - روستای چنگیزه ، محمد صحرایی ، 08358463036 ، 09104686755

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر

× جهت عضویت در سایت شغل نشان با ما در تماس باشید 🌹