جستجو پیشرفته

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  
  15.  
  16.  
  17.  
  18.  
  19.  
  20.  
  21.  
  22.  
  23.  
  24.  
  25.  
  26.  
  27.  
  28.  
  29.  
  30.  
  31.  

بهمن سلطانی تولیدکننده میوه ،حبوبات و عسل روستای سامله شهرستان سنقر و کلیای...

 • کرمانشاه ، روستای سامله ۵۴ کیلومتری جاده سنقر سطر ، بهمن سلطانی
 • 1 روز قبل
بهمن سلطانی تولیدکننده میوه ،حبوبات و عسل روستای سامله شهرستان سنقر و کلیایی
8

محمد علی یوسفی تولید کننده گندم روستای باقر آباد شهرستان سنقر و کلیایی

 • کرمانشاه ، روستای باقر آباد ۴۵ کیلومتری جاده سنقر سطر ، محمد علی یوسفی
 • 1 روز قبل
محمد علی یوسفی تولید کننده گندم روستای باقر آباد شهرستان سنقر و کلیایی
8

کشاورز محمد فرهادی و حشمت اله فرهادی روستای باقر آباد شهرستان سنقر و کلیایی...

 • کرمانشاه ، روستای باقر آباد ۴۵ کیلومتری جاده سنقر سطر ، محمد فرهادی و حشمت اله فرهادی
 • 1 روز قبل
کشاورز محمد فرهادی و حشمت اله فرهادی روستای باقر آباد شهرستان سنقر و کلیایی
8

کشاورزی شهرام محمدی روستای باقر آباد شهرستان سنقر و کلیایی

 • کرمانشاه ، روستای باقر آباد ۴۵ کیلومتری جاده سنقر سطر ، شهرام محمدی
 • 1 روز قبل
کشاورزی شهرام محمدی روستای باقر آباد شهرستان سنقر و کلیایی
8

کشاورزی ابراهیم اسدی روستای باقر آباد شهرستان سنقر و کلیایی

 • کرمانشاه ، روستای باقر آباد ۴۵ کیلومتری جاده سنقر سطر ، ابراهیم اسدی
 • 1 روز قبل
کشاورزی ابراهیم اسدی روستای باقر آباد شهرستان سنقر و کلیایی
8

تولید میوه موسی یوسفی روستای باقر آباد شهرستان سنقر و کلیایی

 • کرمانشاه ، روستای باقر آباد ۴۵ کیلومتری جاده سنقر سطر ، موسی یوسفی
 • 1 روز قبل
تولید میوه موسی یوسفی روستای باقر آباد شهرستان سنقر و کلیایی
8

تولید میوه حاج علی لاله زاری روستای باقر آباد شهرستان سنقر و کلیایی

 • کرمانشاه ، روستای باقر آباد ۴۵ کیلومتری جاده سنقر سطر ، حاج علی لاله زاری
 • 1 روز قبل
تولید میوه حاج علی لاله زاری روستای باقر آباد شهرستان سنقر و کلیایی
8

شرکت تعاونی باغ گره ، تولید فرش دستباف طاهری

 • کرمانشاه ، کرمانشاه - شهرستان صحنه ، خیابان طالقانی ، کوچه یاس ، روبروی بانک سپه
 • شغل ویژه
شرکت تعاونی باغ گره ، تولید فرش دستباف طاهری
10

تولید سیب درختی حشمت اله داوودی نیا روستای پیر محمد شهرستان سنقر و کلیایی

 • کرمانشاه ، ۴۹ کیلومتری شهرستان سنقر و کلیایی دهستان سطر ، روستای پیر محمد ، حشمت اله داوودی نیا
 • 3 روز قبل
تولید سیب درختی حشمت اله داوودی نیا روستای پیر محمد شهرستان سنقر و کلیایی
8

تولید میوه صادق میرزایی کیونانی روستای کیونان شهرستان سنقر و کلیایی

 • کرمانشاه ، ۴۵ کیلومتری شهرستان سنقر و کلیایی روستای کیونان ، صادق میرزایی کیونانی
 • 5 روز قبل
تولید میوه صادق میرزایی کیونانی روستای کیونان شهرستان سنقر و کلیایی
8

تولید میوه محمد جانی روستای کیونان شهرستان سنقر و کلیایی

 • کرمانشاه ، ۴۵ کیلومتری شهرستان سنقر و کلیایی روستای کیونان ، محمد جانی
 • 5 روز قبل
تولید میوه محمد جانی روستای کیونان شهرستان سنقر و کلیایی
8

تولید عسل سهراب بیابانی روستای کیونان شهرستان سنقر و کلیایی

 • کرمانشاه ، ۴۵ کیلومتری شهرستان سنقر و کلیایی ، روستای کیونان ، سهراب بیابانی
 • 5 روز قبل
تولید عسل سهراب بیابانی روستای کیونان شهرستان سنقر و کلیایی
8

تولید عسل اسداله قادری روستای کیونان شهرستان سنقر و کلیایی

 • کرمانشاه ، ۴۵ کیلومتری شهرستان سنقر و کلیایی ، روستای کیونان ، اسداله قادری
 • 5 روز قبل
تولید عسل اسداله قادری روستای کیونان شهرستان سنقر و کلیایی
8

تولید میوه علی مرادی – روستای چنگیزه

 • کرمانشاه ، روستای چنگیزه بخش کلیایی ، علی مرادی
 • 2 هفته قبل
تولید میوه علی مرادی – روستای چنگیزه
8

تولید میوه و لبنیات حشمت اله پیروندی روستای ده خداداد شهرستان سنقر و کلیایی...

 • کرمانشاه ، چهل کیلومتری جاده سد سلیمان شاه روستای ده خداداد ، حشمت الله پیروندی
 • شغل ویژه
تولید میوه و لبنیات حشمت اله پیروندی روستای ده خداداد شهرستان سنقر و کلیایی
8

تولید عسل طبیعی مجید مرادی نیکو روستای گویجه حسن آباد شهرستان سنقر و کلیایی...

 • کرمانشاه ، چهل کیلومتری جاده سنقر به طرف سد سلیمان شاه ، روستای ده خداداد ، مجید مرادی نیکو
 • شغل ویژه
تولید عسل طبیعی مجید مرادی نیکو روستای گویجه حسن آباد شهرستان سنقر و کلیایی
8

تولید عسل طبیعی هوشنگ سلطانیان روستای گویجه حسن آباد شهرستان سنقر و کلیایی

 • کرمانشاه ، سی و هشت کیلومتری جاده سد سلیمان شاه روستای گویجه حسن آباد ، هوشنگ سلطانیان
 • 1 ماه قبل
تولید عسل طبیعی هوشنگ سلطانیان روستای گویجه حسن آباد شهرستان سنقر و کلیایی
8

تولید عسل طبیعی علی اکبر پیروندی روستای ده خداداد شهرستان سنقر و کلیایی

 • کرمانشاه ، چهل کیلومتری جاده سنقر به طرف سد سلیمان شاه ، روستای ده خداداد ، علی اکبر پیروندی
 • شغل ویژه
تولید عسل طبیعی علی اکبر پیروندی روستای ده خداداد شهرستان سنقر و کلیایی
8

تولید میوه قربانعلی اسفندیاری – روستای چنگیزه

 • کرمانشاه ، روستای چنگیزه بخش کلیایی ، قربانعلی اسفندیاری
 • 1 ماه قبل
تولید میوه قربانعلی اسفندیاری – روستای چنگیزه
7

تولید میوه علی اکبر مرادی – روستای چنگیزه

 • کرمانشاه ، روستای چنگیزه بخش کلیایی ، علی اکبر مرادی
 • 1 ماه قبل
تولید میوه علی اکبر مرادی – روستای چنگیزه
8
صفحه 1 از 21 2

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر